Klik op een locatie voor meer info

Flexrooms beschikt over een aantal locaties in Venlo, Velp, Doorwerth en Weeze. Op iedere locatie is het Flexrooms all-in concept toegepast. In totaal huisvest Flexrooms circa 1500 arbeidsmigranten en expats. Al onze locaties voldoen ruimschoots aan de door de SNF gestelde normen.

Venlo

Velp Hotel

Doorwerth

Velp Appartementen

Weeze Hotel

Weeze Appartementen

Overige locaties

Wij huisvesten tevens arbeidsmigranten en expats op kleinere locaties verspreid door Nederland. Continue zijn wij op zoek naar interessante uitbreidingsmogelijkheden in Nederland, Duitsland en België. Hiervoor richten wij ons voornamelijk op transformatieobjecten, woongebouwen, logiesgebouwen en overige bruikbare vastgoedobjecten.