De voordelen van onze woonconcepten


De focus van Flexrooms Living ligt op grootschalige huisvesting voor internationale medewerkers en asielzoekers waarbij de standaard hoger ligt dan de voorschriften van SNF en tevens een “thuisgevoel” moeten realiseren.

De achtergrond van grootschalige huisvesting is eenvoudig, hoewel de ervaring leert dat omwonenden of andere belanghebbenden dit in eerste instantie niet als ideaal associëren.

Met grootschalige huisvesting heb je juist de mogelijkheid om de bewoners een comfortabel “thuis” te geven. Binnen de bandbreedte van een marktconforme huur kun je namelijk meer service en faciliteiten bieden aan de bewoners en tevens een goede invulling geven aan het beheer. Beide aspecten zorgen ervoor dat eventuele overlast voor omwonenden tot een minimum beperkt blijft.

Niet alleen het kenniscentrum voor internationale medewerkers als wij onderschrijven dit maar ook de gemeenten en omwonenden waar wij grote locaties hebben beamen dit.

Ons concept sluit dan ook volledig aan bij het uitgebrachte rapport door het aanjaagteam onder leiding van Roemer waarbij nadrukkelijk wordt aangegeven dat internationale medewerkers niet als tweedehands burgers behandeld moeten worden.


  • Grootschalige huisvesting
  • Hoge standaard
  • Een “thuisgevoel”
  • Service en faciliteiten
  • Goede invulling beheer