Campagne arbeidsmigratie werkt

Flexrooms Living initiatiefnemer van campagne Arbeidsmigratie Werkt!

Internationale medewerkers zijn mensen zoals jij en ik. Mensen met dromen en ambities. Een eigen verhaal. Ze hebben een goede reden om in ons land te komen werken en wij hebben goede redenen om hen hierheen te laten komen. Sommige Nederlanders maken zich best zorgen over de komst van internationale medewerkers naar hun dorp of stad. Zo stellen ze zich de vraag: ‘blijft er nog wel werk over voor mij?’ Of: ‘hoe zit het met mijn kansen op een huis? Maar we hebben veel aan internationale medewerkers. Bijvoorbeeld in de logistiek- en zorgsector hebben we flinke tekorten aan personeel. Door de komst van internationale medewerkers kunnen grote en minder grote bedrijven in de regio blijven. De bedrijven kunnen hun productie op peil houden en dat zorgt weer voor extra werkgelegenheid. En, niet minder belangrijk; zo zijn er mensen die zorgen voor onze ouderen en door wie wij onze pakketjes thuis kunnen ontvangen. We hebben arbeidsmigranten hard nodig en dus moeten we hen ook zo goed mogelijk ontvangen. Omdat dat menselijk is, maar ook omdat het in ons belang is om deze internationale medewerkers te helpen aan goede, tijdelijke woningen. Goed wonen is immers de basis voor goed meedraaien in onze samenleving. Net als jij en ik hebben ook zij behoefte aan fatsoenlijke woonruimte en zo voorkomen we ook nog eens gedoe en overlast. Dan werkt arbeidsmigratie voor iedereen.
Arbeidsmigratie werkt.

Voor meer info: Arbeidsmigratie werkt