Advies bij beleid en ontwikkeling

Flexrooms Groep heeft een ruime kennis en ervaring opgebouwd met het professioneel huisvesten van arbeidsmigranten. Wij kunnen op basis daarvan gemeenten en provincies adviseren en ondersteunen bij het uitwerken van beleid op dit terrein. Door de veelzijdige ervaring die wij in de praktijk hebben opgedaan met de ontwikkeling van huisvestingsprojecten kunnen wij overheden van dienst zijn bij strategisch beleid en bij concrete opgaven. Wij kunnen ons snel een goed beeld vormen van de kansen en beperkingen van potentiële locaties. Ook hebben we de nodige ervaring met omgevingsmanagement, d.w.z. het informeren en betrekken van omwonenden en andere belanghebbenden.

Met deze expertise en ervaring kunnen wij ook vastgoedontwikkelaars en uitzendorganisaties adviseren en ondersteunen.

Informeer naar de mogelijkheden

Vul het contactformulier in en wij nemen vervolgens zo spoedig mogelijk contact met u op.